Gökdepe Atık Su Arıtma Tesisi

20.000 m3/gün
Gökdepe Atık Su Arıtma Tesisi