Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri

ÇevreTeK’in endüstriyel atıksu tesisinizin kurulması için verdiği hizmetler gerekli olan fizibilite çalışması, planlama, proses seçimi, temel ve detay mühendislik hizmetleri, laboratuar ve pilot tesis çalışmaları, yurtdışı ve yurtiçi ekipman ve malzeme temini, ekipman imalatı, inşaat işleri yapımı veya süpervizyonu, enstrümantasyon ve tesis otomasyonu, komple montaj işleri, yüzey koruma, işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, tesisin işletmeye alınması ve teslimi adımlarını kapsamaktadır.

Firmamız bünyesinde, altyapıları ve mesleki yaratıcılıklarını, akılcı yatırımlara dönüştüren bir teknik ekibi barındırmaktadır. Bu ekip işe eksiksiz bir ön araştırma ile başlar. Yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu gerçek koşul ve gereksinimler saptanır. Proses tasarımı ve projelendirme, temel kriterlere uygun olarak düzenlenir. Gerekli olan tüm laboratuar ve pilot tesis çalışmaları tarafımızca gerçekleştirilir. Tüm bu proje ve mühendislik çalışmaları sırasında temel hedef ihtiyaçlara uygun tasarım olmakla birlikte, unutmadığımız ana prensibimiz ‘yanlış hesabın her zaman Bağdattan döneceğidir’.

İhtiyaçlarınıza uygun ve doğru bir şekilde projelendirilen sistemin uygulama aşamasında kullanılacak olan tüm elektromekanik ekipmanlarının, yüksek kalite ve standartlara sahip olması temel ilkemizdir. Proses gereği kullanılacak olan tüm ekipmanların yurtdışı ve yurtiçi temini, bu prensip doğrultusunda gerçekleştirilir. Gerek imalat gerekse montaj aşamasında, işçilik kalitesine vermiş olduğumuz önem ve titizlik ise, firmamızı ayıran diğer bir unsur olarak dikkat çekmektedir.
Anahtar teslimi olarak tarafınıza sunduğumuz tüm proseslerde, sorunsuz ve kolay çalışan bir otomasyon ve enstrümantasyon temini, tesisin tüm işletme yükünü üzerinizden almakta ve işletme kolaylığı sağlamaktadır.

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atıksularını geri kazanmak veya bertaraf etmek için kurmuş olduğumuz endüstriyel atıksu arıtma sistemlerimiz, sektör ve atıksu karekterizasyonuna göre farklılık göstermekle birlikte, şu ana başlıklar altında toplanabilmektedir; 

 • Kimyasal ve/veya Biyolojik Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri 
 • Sac Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Atıksu Geri Kazanım Üniteleri
 • Paket Yağ Seperatörleri
 • Tam Otomatik Nötralizasyon Üniteleri
 • Kimyasal Hazırlama ve Dozajlama Üniteleri
 • Ağır Metal Giderme Üniteleri
 • Krom İndirgeme Üniteleri
 • Önlem Tesisleri
 • Çamur Susuzlaştırma Sistemleri
 • Atıksu Arıtma Tesisi Ekipmanları 
Endüstriyel atıksu arıtma sistemlerimizin avantajları; 
 1. ÇevreTeK Güvencesi: Sistemin üretim süreçlerinde bilimsel ve ekonomik yaklaşımlar uygulanmaktadır.
 2. Anahtar Teslimi: Proje müşteriye ürün olarak değil ürettiği fayda halinde sunulur.
 3. Minimum İşletme Maliyeti: Sistem işletmeye alma aşamasında yapılan çalışmalarla işletme maliyeti üzerinde etkili tüm kriterlerde (kimyasal, enerji gibi) optimizasyon temin edilir.
 4. Yüksek Kalite: Tesiste kullanılan tüm komponentler ISO ve TSE normlarına sahiptirler.
 5. Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol yönetmeliği’nde belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlar.
 6. Tam Otomatiklik: Sistemlerimiz PLC kontrollü olup tam otomatik olarak çalıştığı için kalifiye eleman ihtiyacı gerektirmez.
 7. Geri Dönüşüm: Arıtılan su bahçe sulaması amaçlı olarak geri kazanılabilmektedir.
 8. Teslim Sonrası Destek: Garanti süresi boyunca belirli periyodlarla yapacağımız ziyaretler ve alacağımız numunelerin analizleri ile sistemin çalışma verimi kontrol altında tutulur.

Tesislerimizden çıkan atıksuların Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş olan, ilgili sektörlere ait alıcı ortama deşerj standartlarını sağlayacağı, firmamızın garantisi altındadır.