Hakkımızda

ÇEVRETEK

ÇevreTeK, Türkiye’de arıtma teknolojileri ve çevre yönetim sistemleri uygulamalarını gerçekleştirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Atıksu Arıtma sistemlerinde anahtar teslimi çözümler üzerine faaliyet gösteren ÇevreTeK, kullanım öncesi ve sonrası konularında projeler gerçekleştirmektedir.

Arıtma sistemlerinin kavram aşamasından başlayan hizmetler, tasarım, proje, inşa, ekipman imal, işletme becerisi transferi, periyodik bakım ve danışmanlık olarak sistemin tüm yaşamını kapsamaktadır.

ÇevreTeK, American Quality System Registrars (AQSR) ve ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB) tarafından ISO 9001:2000 belgesi ile Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını belgelendirmiştir.

ÇevreTeK, çevre sistemleri alanında geliştirdiği projelerde hem ileri çevre mühendisliği know-how’ını hem de kurumların değer yaratma yönetimi perspektifini taşıma çabasındadır. Böylece çevre projelerinin kurum amaçlarına hizmet eden ve kurumun değer yaratan sistemlerine entegrasyonu sağlanmaktadır.

ÇevreTeK yaklaşımının disiplinlerarası iklimi içinde hizmetler ve ürünler; mühendislik, işletme, finans, halkla ilişkiler ve yönetim disiplinlerinin en uygun birleşiminden oluşan bir değerler bütünü olarak sunulmaktadır.

ÇevreTeK, ülkemizdeki hayati kaynakların kendini yenileyebilme kapasitesini korumak ve iyileştirmek için uyguladığı teknolojileri ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme işbirlikleriyle sürekli desteklemektedir.

GüvenceTürk Patent Enstitüsünce tescil edilmiş ÇevreTeK® ve BioTeK® markalarına sahip olan firmamız, aynı zamanda Türk KaliteStandartları Enstitüsünce verilmiş Kalite Uygunluk Belgesi ve İmalata Yeterlilik belgelerine sahiptir.