Atıksu Önlem Tesisleri

Kentsel kanalizasyon sitemlerinin mevcut olduğu yerlerde, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıksuların, Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Tablo 25 ile belirlenmiş olan atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartlarını sağlayacak şekilde bir ön arıtma işleminden geçirildiği tesislerdir. Tesislerimizde, atıksu karakterizasyonunun standart değerlerin altına indirileceği, firmamızın garantisi altındadır.

Atıksu Önlem Tesisleri aşağıdaki ünitelerin bir veya bir kaçından oluşmaktadır.

  • Izgara Sistemi
  • Basit Yağ Tutucu Sistemi
  • Dissolved Air Flotation (DAF) Sistemi
  • Ön Nötralizasyon Sistemi
  • Ön Çökeltim Sistemi
  • Kimyasal Ön Arıtma Sistemi