Dezenfeksiyon Sistemleri

Firmamızın sizlere sunmakta olduğu dezenfeksiyon sistemleri ile, suyun içerdiği hastalık yapıcı mikroorganizmaların giderilmesi işlevi gerçekleştirilmektedir. Bu işlevi gerçekleştiren sistemlerimiz kullanım amacına göre üç ana grup altında toplanabilir:

Treatment Systems
1. OTOMATİK KLORLAMA CİHAZLARI

Suyun homojen olarak sodyum hipoklorit ile klorlanarak mikrobiyolojik dezenfeksiyonunu, ayrıca suda bulunması muhtemel nitrit ve amonyak türevlerinin oksitlenerek zararsız bileşiklere yükseltgenmesini böylece suyun kullanılabilir ve içilir hale gelmesini sağlar. Dezenfeksiyon hızı bakiye klor derişimi, temas süresi, bulanıklık, sıcaklık, pH değeri ve giderilecek olan mikroorganizmaların cinsi gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.

2. OTOMATİK OZONLAMA CİHAZLARI

Suda bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaların, ozon ile giderildiği sistemlerdir. Bu sistemler ile, çok kısa temas sürelerinde, çok yüksek dezenfeksiyon verimleri elde edilmektedir.

3. UV DEZENFEKSİYON CİHAZLARI

Suda bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaların, Ultraviole ışınları ile giderildiği sistemlerdir. UV ışınlarının dezenfeksiyon etkisini sağlayabilmesi için, suyun mutlaka berrak olması gerekmektedir. Bu sistemler sadece uygulandığı noktada etkilidir. UV ışınlarının kalıcı bir dezenfeksiyon etkisi yoktur.