English | Site Haritası

Atık Su Arıtma Sıkça Sorulan Sorular

BioTeK kullanan müşterilerimizin bizi tercih nedenleri sistemlerin sunduğu farklı avantajlardır. Müşterilerimiz bu avantajlarımız nedeniyle bizi tercih etmekle birlikte ortak noktaları her noktada en doğru için gösterdiğimiz çabaya olan güvendir.
 

BioTeK sistemlerimiz 15 gün süre içerisinde çalışır durumda teslim edilmektedir.
 

Firmamız, gerçekleştirdiği tüm projelerde gerekmesi durumunda resmi kurumlarla yapılan tüm yazışma ve izinlerin alınması işlerini sizin adınıza ücretsiz gerçekleştirmektedir.
 

Firmamız Çevre Mühendisleri Odası Büro Tescil Belgesi sahibi olup tüm detay projeleri ilgili standartlarda ücretsiz hazırlamaktadır.
 

Elbette….BioTek atık su arıtma sistemlerimiz leasing gibi farklı ödeme metotları ile de finanse edilebilmekle birlikte tarafınıza 12 aya kadar vadeli ödeme planı seçenekleri de sunulmaktadır.
 

BioTeK arıtma sistemlerindeki deneyimimiz esnek uygulama biçimleri üzerindeki uzmanlığımızı sağlamıştır. Paket evsel arıtma sistemlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerleşim, kapasite ve bağlantı gibi konularda tamamen ihtiyaca uygun şekile getirilmektedir.

Hayır, BioTek paket arıtma sistemleri yüksek havalandırma verimleri ile suda Aneorobik şartların oluşmasına izin vermez ve koku kirliliğine yol açmaz. Ayrıca kullanılan ekipmanlar düşük desibelde çalışma özellikleriyle çevreye rahatsızlık vermez.

Sistem tam otomatik olarak çalıştığı için kalifiye eleman ihtiyacı gerektirmez. Bir bekçi veya bahçıvan, verilecek işletme eğitimi ile tesisi yanlızca günlük kontrollerini yaparak kolayca işletebilir.

BioTek paket atık su arıtma sistemleri anahtar teslim firmamız tarafından üretilmektedir.Sizden istediklerimiz sadece şunlardır:
• Atık su arıtma sistemindeki tüm betonarme havuz ve yapıların projeye uygun olarak inşası.
• Atık suyun dengeleme havuzuna kadar getirilmesi ve arıtılmış suyun arıtma tesisi çıkışından alınarak uzaklaştırılması.
• Projede belirtilen uygun güçteki elektriğin kumanda panosuna getirilmesi.
• Sistem işletmeye alınırken eğitilecek elemanın hazır tutulması.
 

• Atık su arıtma sistemine ait tüm projelerin hazırlanması.
• Atık su arıtma sisteminde bulunan ekipmanların temini ve şantiye sahasına nakli.
• Atık su arıtma sisteminin montajının yapılması.
• Atık su arıtma tesisinin işletmeye alınması.
• Atık su arıtma tesisinin işletme kitapçığının hazırlanması.
• Atık su arıtma sistemini işletecek elemanların yetiştirilmesi.

Biotek arıtma sistemlerinde tarafınıza 3 farklı garanti verilir.Bunlar ;

MALZEME VE EKIPMAN GARANTİSİ
Şirketimiz talimatnamelere uygun çalıştırılmaları kaydıyla, arıtma tesisinde kullanacağı her türlü ekipman ve enstrümanı işletmeye alma tarihinden itibaren 3 yıl süre ile garanti eder.

BAKIM VE SERVİS GARANTİSİ
Ünite ve ekipmanlar işletmeye alma tarihinden itibaren 3 yıl süre ile tarafımızdan periyodik olarak ziyaret edilerek bakım ve kontrolden geçirilir. Bu süre zarfında ünitenin performansı da izlenir.

PROSES GARANTİSİ
Tesis nüfusu ve atıksu debisi ile ilgili olarak belirtilen hususlar geçerliliğini korumak kaydıyla, şirketimiz arıtma ünitesinin ilgili Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde yer alan aşağıda tesis büyüklüğüne göre tanımlanmış kalite standartlarına uygun çıkış suyu vereceğini 1 yıl süreyle garanti eder. Aksi taktirde arıtma ünitesinde gerekli düzen ve düzenlemeleri karşılıksız olarak yapmayı taahhüt eder.

TABLO 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular
(Sınıf 1: Kirlilik yükü ham BOI olarak 60 kg/gün’den küçük, Nüfus < 1000)

PARAMETRE - KOMPOZİT NUMUNE
BOI5: 50-45 mg/l
KOI: 180-120 mg/l
AKM: 70-45 mg/l
PH: 6-9
 

Atıksu arıtma sistemlerinde tesisin işletme kolaylığı direk olarak tesis otomasyonu ve kumandası ile doğru orantılıdır. Atıksu arıtma tesisinin çalışması tamamen otomatik olarak tasarlanmıştır. Ünitedeki tüm ekipmanların çalışmaları ve durmaları kumanda panosundan otomatik olarak ayarlanmaktadır. Çalışma sırasında oluşabilecek ekstrem şartlarda (elektrik kesilip gelmesi, tesise ani olarak çok fazla atıksu gelmesi, tesis tasarım debisinin çok altında atıksu gelmesi vb.), sistemin uygun şekilde çalışması ve arıtılmış su çıkış karakterinin bozulmaması sağlanmaktadır.

1. Kumanda panosu DKP sacdan imal ve statik boya ile boyalıdır.

2. Kumanda panosu etanj pano olup, su izalasyonu yapılmıştır.

3. Kumanda panosu içerisinde ve arıtma tesisinde kullanılan tüm kablolar TSE belgelidir.

4. Kumanda panosu içerisinde kullanılan tüm ekipmanlar SIEMENS veya muadilidir.

5. Kumanda panosu üzerlerinde tüm ekipmanlar için çalışır ve arıza sinyalleri bulunmaktadır.

6. Tüm ekipmanlar, istenildiği taktirde otomatik veya manuel olarak çalıştırılabilmektedir.

7. Kumanda panosu ve tüm motorların topraklanması yapılmıştır.

8. Kumanda panosu içerisindeki tüm kablolar numaralanmıştır.

9. Sistemin işletmeye alınması aşamasında kumanda şeması, güç şeması ve klemens bağlantı şeması, arıtma tesisi işletme kitapcığı ile birlikte tarafınıza teslim edimektedir.
 

Evet. Biotek paket atık su arıtma sistemlerinde arıtılan su bahçe sulaması amaçlı olarak geri kazanılabilir.Bunun için sistem çıkışına filtrasyon paketi ilave edilmelidir.