English | Site Haritası

Çevre ve Arıtma Danışmanlık Çözümleri

Çevre koruma teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmamızın sizlere sunduğu hizmetler tesisin kurulması için gerekli olan fizibilite çalışması, planlama, proses seçimi, temel ve detay mühendislik hizmetleri, laboratuar ve pilot tesis çalışmaları, yurtdışı ve yurtiçi ekipman ve malzeme temini, ekipman imalatı, inşaat işleri yapımı veya süpervizyonu, enstrümantasyon ve tesis otomasyonu, komple montaj işleri, yüzey koruma, işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, tesisin işletmeye alınması ve teslimi adımlarını kapsamaktadır.

Proje ve Mühendislik

Proje İhtiyacınız olan çevre teknolojileri ile ilgili olarak tarafınıza deneyimli kadromuzca sunulan proje ve mühendislik hizmetleri ile tüm çevre yatırımlarınızı güçlü ve sağlam bir altyapı ile destekleyebilirsiniz.

Uygulama ve Taahhüt

Taahhüt İhtiyaçlarınıza uygun ve doğru bir şekilde projelendirilen sistemin uygulama aşamasında kullanılacak olan tüm elektromekanik ekipmanlarının, yüksek kalite ve standartlara sahip olması temel ilkemizdir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti

 

Periyodik Servis ve Danışmanlık

Danışmanlık Tüm çevre yatırımlarınızı, firmamızın tarafınıza sağlayabileceği danışmanlık hizmetleri ile, akılcı ve kalıcı yatırımlara dönüştürmeniz mümkündür.

Bütünsel Çevre Faaliyetleri Yürütümü (Outsourcing)

Çevre ile ilgili tüm faaliyetlerinizin ÇevreTeK tarafından yürütüldüğü bütünsel bir outsourcing planı oluşturan PlanTeK, kurumunuzun kendi faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Kuruluşu ve Belgelendirilmesi Danışmanlığı

Çevre yönetim sistemleri konusundaki ilk uluslararası standartlar serisi ISO tarafından hazırlanmıştır. ISO 14000 serisinin temel amacı işletmelerde daha etkin bir çevre yönetimi geliştirmektir. Bu standart ayrıca teknoloji transferi ve evrensel çevre yönetimi konularında da işletmelere yol göstermektedir.