English | Site Haritası

PlanTek Outsourcing

PlanTeK kurumların çevre teknolojileriyle ilgili tüm süreçlerinin ÇevreTeK tarafından üstlenildiği bir hizmet paketidir. Hizmet paketi firmamız analistleri tarafından kurumların ihtiyaçlarına göre şekillendirilip tasarlanmaktadır. PlanTeK kapsamında size sağlayabileceğimiz hizmetler, şu alt başlıklarla özetlenebilir:

PlanTeK Outsourcing

 • Bütünsel çevre yönetim sisteminin oluşturulması
 • Yasal yükümlülüklerin takibi ve uygunluğun sağlanması
 • Mevcut tesislerinizin çalışma performanslarının arttırılması
 • Verimsiz çalışmakta olan tesislerinizin revizyonu
 • Tasarım ve projelendirme
 • Su, atıksu ve baca gazı ölçüm, analiz ve raporlamaları
 • ISO 14000
 • Ön ÇED ve ÇED çalışmalarınız

PlanTeK günümüzde kuruluşların kendi ana iş konularına yönelmelerini sağlayan dışarıdan temin (outsourcing) modeline dayanmaktadır. Bu sayede kurumun arıtma ve çevre konularıyla ilgili tüm ihtiyaçları ÇevreTeK tarafından üstlenilmektedir. Güvenlik, temizlik ve benzeri konularda yaygın olarak kullanılan bu model kuruma maliyet etkinliği ve kendi işine odaklanma imkanı vermektedir.

ÇevreTeK sahip olduğu geniş uzmanlık alanları portföyü sayesinde bütünsel bir hizmet olarak PlanTeK hizmetini kurumlara sunmaktadır. Hizmet her kurumun özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmekte ve onlar için en arzulanan hizmet şekliyle sunulmaktadır. PlanTeK'in sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

 1. Kurumun kendi iş alanına odaklanması
 2. Çevre yükümlülüklerinde garantili sonuç alma
 3. Çevre maliyetlerinde etkinlik

ÇevreTeK'in uzmanlıklarının bütününde oluşan PlanTeK hizmet sürecinin detaylı tanıtımı için;
(232) 449 33 11
nolu telefonla veya plantek@cevretek.com e-posta aracılığıyla sunum randevusu alabilirsiniz.